ROLAND LÜTHI, RENÉ RACZ, SCHAWALDER & FREI

15th May – 23rd June 1988

SILVIE and CHÉRIF DEFRAOUI
«Bilderstreit»

21st February – 15th March 1987

«Fotoszene»

6th December – 21st December 1986

1985–1995

9th June 1985 – 22nd December 1995

Balthasar Burkhard «Fotogramm»

9th June – 31st July 1985